Bewegingsonderwijs basisscholen

Inmiddels verzorgt de Yellowbellies de gymlessen op alle scholen in Oudewater en op de Krullevaar in Schoonhoven. Deze gymlessen worden verzorgd door gediplomeerde vakleerkrachten die een enorme passie hebben voor het vak bewegingsonderwijs. Het doel van deze gymlessen is beter en leuker bewegingsonderwijs creëren voor ieder kind in Oudewater en omstreken.

Het voordeel van een vakleerkracht vanuit de Yellowbellies is dat de scholen zelf geen vakleerkracht meer hoeven aan te nemen, want dit wordt verzorgd door de Yellowbellies. Vanuit de Yellowbellies wordt gezorgd voor vervanging bij afwezigheid van de vakleerkracht en wordt er nauw samen gewerkt met andere collega’s om zo de kwaliteit van de gymlessen zo hoog mogelijk te houden.

Met de positieve reacties die wij nu terug krijgen van huidige partners hopen wij dat ook andere scholen in de regio willen aansluiten bij ons initiatief om het bewegingsonderwijs voor kinderen te verbeteren.

Missie / visie
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs van de Yellowbellies staat plezier voorop. Wij, als vakleerkrachten, worden er blij van als kinderen met plezier aan het gymmen zijn en vooral ook met een positief gevoel de gymzaal weer verlaten. Dit proberen wij te bereiken door met passie en enthousiasme voor de klas te staan en ons plezier in bewegen over te brengen aan de kinderen.

Tijdens de gymlessen wordt er niet alleen gebruik gemaakt van de vaste leerlijnen voor bewegingsonderwijs, maar wordt er ook gekeken naar wat er nu in de bewegingscultuur speelt. Er wordt tijdens de lessen ingespeeld op trends en nieuwe sporten die binnen het bewegen ontstaan.
Deze bewegingscultuur is altijd in verandering en wij zullen ons hierop aanpassen en steeds weer nieuwe activiteiten introduceren. Er wordt veel creativiteit gevraagd van de vakleerkracht bij het steeds vernieuwen van de gymlessen. Zoals hierboven aangegeven wordt er binnen de Yellowbellies veel samengewerkt met de verschillende collega’s. Het voordeel hiervan is dat er veel ideeën over nieuwe spellen en activiteiten met elkaar gedeeld worden. Hierdoor hebben wij binnen de gymlessen ook een grote activiteiten aanbod.

De gymlessen inhoudelijk
Zoals hierboven beschreven staat plezier bij ons centraal in de gymlessen. Buiten dit plezier vinden wij het belangrijk dat kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Er moeten voor alle kinderen genoeg uitdagingen zijn in de gymles waarmee zij aan de slag kunnen. Wij maken hierbij gebruik van verschillende differentiaties binnen een bewegingsactiviteit. Er zal tijdens de lessen altijd naar gestreefd worden dat de kinderen op hun eigen niveau iets hebben geleerd.

Omdat de Yellowbellies lokaal betrokken is in Oudewater en bekend bij de verschillende verenigingen biedt dit ook mogelijkheden voor de gymlessen. Als er de mogelijkheid is binnen de school zal er ook gebruik gemaakt worden van deze lokale betrokkenheid.

Wij hopen als Yellowbellies op deze manier het bewegingsonderwijs in de regio beter en leuker te maken!

volg ons op Facebook