Loading...
Bewegingsonderwijs 2018-07-22T11:53:34+00:00

Bewegingsonderwijs basisscholen

Wekelijks komen er na schooltijd heel veel kinderen spelen en sporten bij de Yellowbellies en dat is natuurlijk hartstikke positief! Naast alle sociale aspecten die ze hierbij opdoen stimuleert het ook de motorische ontwikkeling van de kinderen. Toch merken we dat er een grote groep kinderen achterstanden heeft op motorisch gebied. Met deze constatering hebben we de basisscholen benaderd om onze Yellowbellies gymleerkrachten in te zetten voor de gymlessen op de basisscholen.

Inmiddels verzorgt de Yellowbellies gymlessen voor de Mariaschool, Jenaplanschool Klavertje 4 en Jozefschool in Oudewater en de Krullevaar in Schoonhoven. Deze gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten met een enorme passie voor bewegingsonderwijs. Ons doel: beter en leuker bewegingsonderwijs voor ieder kind in onze regio.

De scholen hoeven op deze manier geen dure vakleerkracht in dienst te nemen, want de vakleerkrachten zijn in dienst van de Yellowbellies. Met de positieve reacties die we terugkrijgen van huidige partners hopen we dat ook de andere scholen in Oudewater en Montfoort aan willen sluiten bij ons initiatief om het bewegingsonderwijs voor de kinderen te verbeteren!

  • De leerkracht op school heeft lang niet altijd affiniteit met sport.
  • • De leerkracht heeft weinig tijd om voor te bereiden, klaar te zetten en aan te passen. De leerkracht komt vanuit de vorige les, met de kinderen door naar de gymzaal, waardoor het klaarzetten vaak chaotisch en vlug verloopt met 30 kinderen er omheen. Daarnaast is een gymles hetzelfde voor alle niveaus in de klas, wat ervoor zorgt dat de betere sporters het te makkelijk vinden (raken ongeïnteresseerd) en de mindere sporters onzeker worden en met tegenzin naar de gymles gaan.
  • De overheid stelt steeds meer eisen aan gymlessen. Scholen worden verplicht om meer aandacht te besteden aan het bewegingsonderwijs.
  • Wij sporten wekelijks inmiddels met ongeveer 600 kinderen in Oudewater en Montfoort. Onze pijnlijke constatering is dat er helaas een groep kinderen is met een forse motorische achterstand, die geen passend bewegingsonderwijs krijgen.
  • De maatschappij hecht (terecht) steeds meer waarde aan sport en gezondheid.
volg ons op Facebook