Yellowbellies:
de organisatie

Yellowbellies is een organisatie waarvan de kern kinderopvang is. Zo hebben wij een peutergroep (2-4 jaar) en drie locaties voor buitenschoolse opvang in Oudewater en Montfoort (4-12 jaar). Deze vier locaties worden aangestuurd door een locatieverantwoordelijke, die samen met de pedagogisch medewerkers, sportbegeleiders en stagiairs iedere dag vol enthousiasme in goede banen leiden. De locatieverantwoordelijken worden aangestuurd door de directie, bestaande uit Mark van Bentum en Danny Muijs. Zij worden geadviseerd door de oudercommissie en de Raad van Toezicht.

De andere tak waar Yellowbellies zich op richt is Welzijn. Denk hierbij aan maatschappelijke projecten als bewegingsonderwijs, koningsspelen, weerbaarheidstrainingen en verenigingsondersteuning. Dit is een groeiend onderdeel van onze organisatie, waar we heel trots op zijn.

Missie
Met ons concept proberen wij een bijdrage te leveren voor een gezond en succesvol leven van iedereen. Zo zijn wij ervan overtuigd dat actief bezig zijn onderdeel moet zijn van ieder zijn leven. Sport, beweging en actief bezig zijn is niet alleen enorm goed voor de ontwikkeling, het is ook een uitlaatklep, het biedt mogelijkheden voor nieuwe sociale contacten en het zorgt voor een gezonde en fitte levensstijl, waardoor iedereen uiteindelijk meer voldoening uit zijn of haar leven kan halen. We hechten veel waarde aan het ontwikkelen van een sterk karakter. De belangrijkste eigenschappen die we stimuleren zijn: nieuwsgierigheid, zelfbeheersing, optimisme, doorzettingsvermogen en dankbaarheid.

Plezier als basis
Maar wanneer maak je iets onderdeel van je leven? Niet alleen als het heel zinvol is, maar vooral als het leuk is, als je er plezier aan beleeft! Dan is de kans in onze ogen het grootst dat je sport omarmt in je leven en dat je blijft sporten, in welke fase van je leven dan ook.

Daarom is plezier in alles wat we doen het doel. Sport en spel zijn onze middelen om dat doel te bereiken.

Bindende factor
Wij dromen van een maatschappij waarin school, sportvereniging, gemeente en Yellowbellies nauw met elkaar samenwerken om maatschappelijk bij te dragen aan het welzijn van iedereen, waarbij wij onszelf als verbindende factor zien.

Dat bereiken we onder andere met onze peutergroep en BSO activiteiten waar dagelijks vele kinderen enthousiast aan deelnemen, maar er zijn in onze ogen tal van andere mogelijkheden om ons doel te bereiken, zoals bewegingsonderwijs, preventie en sportstimulering. We doen ons uiterste best om hier een steeds prominentere rol in de gemeente in te gaan spelen.

De belangrijkste kenmerken van Yellowbellies op een rijtje:

  • Betrouwbaar
  • Sportief
  • Bijdetijds
  • Flexibel
  • Persoonlijk
  • Wettelijk erkend
volg ons op Facebook

Wij willen iedereen enthousiast maken om sport onderdeel te maken van zijn of haar leven, zodat een ieder met een fitte en gezonde levensstijl meer voldoening uit zijn of haar leven kan halen.