Peutergroep

Samen spelen met andere peuters op een plek waar plezier en ontwikkeling centraal staan. Dat is Yellowbelies Peutergroep in Oudewater. Uw peuter leert en ontwikkelt zich door te spelen. Onze Peutergroep sluit aan op de belevingswereld en interesses van uw kind. We bieden aantrekkelijke activiteiten vanuit het VVE-programma Uk & Puk, maar ook vanuit onze eigen expertise op het gebied van bewegen met kinderen.

Onze begeleid(st)ers werken met het VVE-programma Uk & Puk. Ons team is hier niet alleen voor gediplomeerd, maar ook nog eens zeer gepassioneerd en enthousiast. Daarnaast proberen we door middel van leuke activiteiten in verschillende thema’s de nieuwsgierigheid en fantasie van het kind te prikkelen. Het liefst ook lekker buiten!

Iedereen is welkom
De Peutergroep is geschikt voor alle peuters van 2 tot 4 jaar. Ook kinderen met een VVE-indicatie (kinderen die extra ondersteuning nodig hebben) kunnen bij de Yellowbellies terecht, omdat wij VVE-gecertificeerd zijn. Alle kinderen zijn dus welkom!

Waarom is peuteropvang belangrijk?

  • Spelen, ontdekken en leren met leeftijdsgenootjes.
  • Kennismaken met woorden, cijfers, kleuren en vormen.
  • Meedoen aan leuke activiteiten zoals zingen, knutselen, voorlezen.
  • Lekker veel bewegen en buitenspelen.
  • Spelenderwijs voorbereiden op de basisschool.

Een goede basis
Ontwikkelen is niet alleen maar rekenen en taal! Onze kijk op opvoeding en onderwijs is aan het veranderen. Waar men er lang van overtuigd was dat een hoog IQ of hoge cijfers op school leidt tot een geslaagd leven, blijken karaktereigenschappen als doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, optimisme en zelfbeheersing een veel grotere invloed te hebben. Daarom besteden we bij Yellowbellies veel aandacht aan het ontwikkelen van een sterk karakter. We helpen peuters een goede basis te leggen voor de basisschool.

Locatie Cultuurhuis

Als binnenruimte maken we gebruik van een eigen kleuterlokaal op de begane vloer van de Immanuelschool in het Cultuurhuis. Een fijn lokaal met veel licht, ruimte en een kindvriendelijke inrichting. De aangrenzende buitenspeelplaats van de kleuters gebruiken we als buitenruimte.

Aandacht
Bij Peutergroep Yellowbellies speelt uw kind in een kleine groep van maximaal 16 kinderen. Zo krijgt ieder kind de maximale aandacht. Iedere groep wordt geleid door twee enthousiaste gediplomeerde pedagogische medewerk(st)ers.

Openingstijden
De Yellowbellies Peutergroep is vijf dagen per week geopend en alleen tijdens 40 schoolweken:

Tijd
Inloop 8.00 uur – 8.30 uur
Ophalen 13.00 uur – 13.30 uur
VRAAG EEN RONDLEIDING AAN
Inschrijven

Tarieven
Wij werken met een uurtarief voor onze peuteropvang van € 8,30.

Landelijk register
Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat.

Het LRKP nummer is 185405423

Downloads

volg ons op Facebook