Toezicht houden, meedenken en adviseren, zodat wij onszelf blijven verbeteren!

De leden van de Raad van Toezicht volgen alert en kritisch het functioneren van YellowBellies en van oprichters Mark en Danny. Ze hebben oog voor de maatschappelijke stip aan de horizon en houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de kwaliteiten die YellowBellies de komende jaren nodig heeft. Eén van deze vaste leden is Loes Bakker. Wij vroegen haar wat lid zijn van de Raad nu precies inhoudt, waarom deze rol op haar lijf geschreven is en wat volgens haar de belangrijkste punten van aandacht zijn.

Vertel eens, wie ben je?
Mijn naam is Loes Bakker en ik woon met mijn man samen met veel plezier al bijna 25 jaar in Oudewater. Ik lees, loop, fiets en zwem graag en peddel bij de OldWaterDragons.

Ik heb in Amsterdam gestudeerd (sociale geografie en planologie) en werk meestal voor de publieke zaak. Bij de gemeente Amsterdam heb ik o.a. als planoloog gewerkt en in Oudewater, Soest en Gouda als gemeentesecretaris-directeur. Een project waar ik trots op ben is de realisatie van het Huis van de Stad in de Goudse Spoorzone met de bijbehorende organisatie-ontwikkeling. 

Daarnaast ben ik als voorzitter van de stichting Hugo Kotestein actief voor het behoud en herstel van ons cultuurhistorisch erfgoed en landschap in deze regio. Voor de Wulverhorst zet ik mij vrijwillig in voor de exploitatie van een ontmoetingscentrum in de nieuwbouw bij 69 appartementen op het terrein van de voormalige Schuylenburcht in Oudewater. 25 woningen worden als zorgwoning verhuurd via de Wulverhorst.

Het overdragen van strategische (project-)kennis en ervaring aan jongere en minder ervaren medewerkers vind ik belangrijk en het is goed en leuk om er samen aan te werken.

Hoe lang ben je al lid van de Raad van Toezicht van YellowBellies?
Ik ben nu precies 1 jaar lid van de Raad van Toezicht van YellowBellies.

Wat heeft jou doen besluiten om lid te worden van de Raad van Toezicht en wat spreekt je hierin aan?
De vacature was mij op LinkedIn voor de zomer al opgevallen en ik werd bij de drakenbootvereniging door een andere peddelaar, die eerder lid was van de Raad van Toezicht van de YellowBellies, getipt dat het echt iets voor mij was. Daarna volgden gesprekken met de raad en de enthousiaste directie en heb ik een vergadering van de Raad van Toezicht meegemaakt. Buitenspeelse opvang klinkt mij als muziek in de oren. Veel bewegen en gezond eten daar word je blij van. Dat past goed bij mijn eigen ideeën over gelukkig leven en werken en dat gun ik de kinderen en medewerkers ook. Ik denk graag positief kritisch mee en zet mijn kennis en ervaring in om de doelstellingen van de YellowBellies te bereiken. 

Wat zijn, volgens jou, de belangrijkste taken van de Raad van Toezicht?
Bij het uitzetten van de bedrijfsstrategie en het doen van grotere investeringen staat de raad de directie terzijde. Wij staan als raad naast de directie. Mark en Danny sturen het bedrijf en kunnen sparren met de leden van de raad. De raad van toezicht kan zo nodig bijsturen. Wij spreken elkaar zeker 4 keer per jaar en ook 4 keer met de directie samen.

Naast een gedegen financiële verantwoording vind ik risicobeheersing, kwaliteitsbeleid, naleving van wet-en regelgeving en maatschappelijke verantwoording belangrijk bij het toezicht.

Hoe zie jij de toekomst van YellowBellies voor je? Wat vind jij het belangrijkste voor de toekomst(visie) van YellowBellies en wat wil je het meeste bewaken?
Het strategisch vooruitkijken en je groeiplannen zo opstellen dat je de goede sportieve sfeer en het werk- en speelplezier behoudt, dat is volgens mij de uitdaging. Uitbreiding van het management en zorgen dat de medewerkers betrokken blijven en goed mee kunnen denken is bij de groei ook van belang. Het aantal vestigingen groeit en sommige gebouwen hebben onderhoud nodig. Dat gebeurt naast al het werk dat gewoon door moet gaan. De werkwijze die de YellowBellies hanteren om meest buiten schoolgebouwen bij de sportvoorzieningen buitenspeelse opvang te bieden moeten we volgens mij blijven koesteren. Dat kan onder druk komen te staan bij meer schaalvergroting. Je ziet dat grote investeerders kleine kinderopvangorganisaties opkopen en een concurrerende groeistrategie hanteren. Bij de YellowBellies is het zaak het goede te behouden bij de groei.  Meer schoolse vormen van opvang en kindcentra bij en door het onderwijs aangestuurd passen mijns inziens niet bij “het merk” en de strategie van de YellowBellies.     

Tot slot: waarom zou jij ouders en/of nieuwe samenwerkingspartners YellowBellies aanraden?
Kinderen die het naar hun zin hebben en een gezonde leefstijl spelenderwijs aanleren plus betrokken en gelukkige medewerkers en oog voor veiligheid en informatie-  wat zou je als ouder nog meer kunnen wensen?  

Kun jij je vinden in bovenstaande visie en kun je onze oprichters bijstaan met raad en daad? Neem contact met ons op en wie weet kunnen wij onze Raad van Toezicht uitbreiden!