Toestemming verwerken persoonsgegevens

Waarom toestemming? Op 25 mei 2018 wordt de algemene verordening gegevensbescherming van kracht.  Door deze nieuwe privacywetgeving mag Yellowbellies uw gegevens niet zonder uw toestemming gebruiken. Via deze mailing vragen wij uw goedkeuring voor behoud van uw gegevens in ons systeem.

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Gegevens ouders:

 • Administratie verstrekken (overeenkomsten/jaarverslagen/facturen)
 • Facturering
 • Informatievoorziening omtrent de opvang via mailing en nieuwsbrieven
 • Bellen in geval van afwezigheid (zonder afmelding) kindje
 • Overdracht informatie aan GGD ter inspectie.
 • Overdracht afgenomen opvang aan belastingdienst. BSN is hierbij verplicht.

Gegevens kind:

 • Ophalen van de kinderen uit school en het brengen/halen naar sportclub
 • Indelen in de juiste stamgroep
 • Overdracht afgenomen opvang aan belastingdienst. BSN is hierbij verplicht
 • De medische informatie is belangrijk voor het bieden van veilige opvang
 • Ontwikkelingsverslagen, deze zijn bedoeld om de ontwikkeling van kinderen te volgen en ouders hierover te informeren.

 

©    |   Privacybeleid