Toestemming geven

Zelfstandige activiteiten BSO

Buitenschoolse opvang is er voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Binnen deze leeftijdscategorie zijn er kinderen die al zelfstandig mogen deelnemen aan diverse activiteiten of die zelfstandig naar en van de bso komen en gaan. Als dit voor uw kind het geval is, hebben wij graag een schriftelijke verklaring. Uiteraard kunt u deze verklaring in de loop der tijd bijstellen. Ouders tekenen daarbij voor het feit dat zij de verantwoordelijkheid op zich nemen in het geval van calamiteiten. De verantwoordelijkheid ligt op die momenten dus niet meer bij Yellowbellies.

Toestemmingsformulier zelfstandige activiteiten BSO

Stap 1 van 3

33%

Medicijnen

Voor elk medicijn (op voorschrift van bijvoorbeeld een arts, maar ook homeopathische middelen voor bijv. verkoudheid, tandenpijn e.d.) geldt dat u als ouder schriftelijk toestemming moeten geven voor het toedienen. Voor deze toestemming dient u het Toestemmingsformulier medicijnen in te vullen.

Toestemmingsformulier medicijnen

Stap 1 van 2

50%