Toestemming geven

Hierbij vraagt de YellowBellies u eenmalig om toestemming voor uitstapjes tijdens de gehele opvangperiode van uw kind(eren) bij de YellowBellies. Door dit formulier geeft u toestemming voor uitstapjes tijdens de opvanguren van uw kind(eren) (dus ook tijdens studiedag- en/of vakantieopvang van de YellowBellies).

Zelfstandige activiteiten BSO

Buitenschoolse opvang is er voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Binnen deze leeftijdscategorie zijn er kinderen die al zelfstandig mogen deelnemen aan diverse activiteiten of die zelfstandig naar en van de bso komen en gaan. Als dit voor jouw kind het geval is, hebben wij graag een schriftelijke verklaring. Uiteraard kan je deze verklaring in de loop der tijd bijstellen. Je tekent daarbij voor het feit dat je de verantwoordelijkheid op je neemt in het geval van calamiteiten.

Toestemmingsformulier zelfstandige activiteiten BSO

Stap 1 van 3

Medicijnen

Voor elk medicijn (op voorschrift van bijvoorbeeld een arts, maar ook homeopathische middelen voor bijv. verkoudheid, tandenpijn e.d.) geldt dat je als ouder schriftelijk toestemming moet geven voor het toedienen. Voor deze toestemming vul je het Toestemmingsformulier medicijnen in.

Toestemmingsformulier medicijnen

Stap 1 van 2