Wil jij in de kinderraad?

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde kinderen die graag mee willen denken en beslissen over zaken die voor hen en voor ons van belang zijn. Vijf keer per jaar komt de kinderraad bij elkaar om te vergaderen. Er worden interessante onderwerpen besproken waar wij jullie mening graag over willen horen. Daarnaast gaat de kinderraad ook een leuke sportmiddag voor alle ouders organiseren. Aanmelden kan bij Steffe Smit. Hij ontvangt graag een e-mail met jouw motivatie via het volgende adres: steffe@yellowbellies.nl. Aanmelden kan tot 28 september 2018!

Wat is de kinderraad?

Een geselecteerd groepje kinderen vormt de kinderraad van de Yellowbellies. Vijf keer per jaar komt deze kinderraad bij elkaar onder leiding van een begeleider. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de kinderen met elkaar vergaderen. De leden van de kinderraad vergaderen niet alleen namens zichzelf, maar ook namens alle andere kinderen bij de Yellowbellies. Er worden onderwerpen besproken zoals:

  • veiligheid
  • hygiëne
  • sport- en spelactiviteiten
  • sport- en speelmateriaal
  • de Yellowbellies begeleiders