Blije kinderen zorgen voor blije ouders!

Als er twee cijfers zijn die heel goed weergeven of we op de goede weg zijn, zijn het wel werkplezier en klantgeluk. Perfecte pijlers voor onze ‘altijd-naar-je-zin-visie’. Daarom zijn deze enquêtes elk jaar voor ons een bijzonder meetmoment vol mooie complimenten en waardevolle feedback, die we met zijn allen kunnen gebruiken om het nog leuker, beter en gezellig te maken bij YellowBellies. In dit artikel lees je de uitslag van onze klantgeluk-enquête.

Klantgeluk
Afgelopen januari hebben we een klantgeluk-enquête gehouden onder ouders van de locaties. In totaal is deze 125 keer ingevuld. Naast mooie complimenten is hier ook waardevolle feedback uit gekomen die we gebruiken om het ouders en kinderen nóg meer naar de zin te maken. 

Prachtig resultaat
Het gemiddelde resultaat van alle (7) vestigingen is een 8,54! Dat ronden we af op een 8,5. Een prachtige score, waar veel waardering en tevredenheid uit blijkt.

Waardevolle feedback
Gelukkig is er ook nog ruimte voor verbetering! Ouders hebben per vestiging waardevolle feedback gegeven, wat ons de mogelijkheid geeft om hier met elkaar op in te spelen. Hierbij enkele punten die vaker terugkwamen op meerdere vestigingen:  

Actieplan
De meeste acties zijn op locatieniveau op te pakken. Ouders hebben inmiddels per mail een uitgebreide terugkoppeling van gehad van onze locatiespecifieke actieplannen.

Daarnaast is de ouderapp helaas een terugkerend thema. Dit heeft ons doen besluiten om na een zorgvuldig onderzoek over te stappen op een ander systeem: Flexkids/ Kidskonnect. Een prachtig systeem vol vooruitstrevende snufjes en een ouderapp van buitencategorie. Vanwege de enorme implementatie, zal dit pas met ingang van 1 januari 2023 operationeel zijn. Uiteraard volgt hier nog meer informatie over.

We willen via deze weg alle ouders bedanken voor hun feedback en kunnen niet wachten om de verwachtingen te overtreffen.

Het nieuwe systeem zit vol vooruitstrevende snufjes en heeft een ouderapp van buitencategorie.

Danny Muijs