Organisatie

Buitenspeelse kinderopvang

Jouw kind wordt bij ons op een vrijblijvende, speelse en positieve manier gestimuleerd om een nóg betere versie te worden van zichzelf. We zijn een vooruitstrevende organisatie, met een grote lokale verbondenheid.

Plezier, sport en een gezonde leefstijl zijn onze belangrijkste uitgangspunten. Bij YellowBellies werken alleen maar zeer betrokken en professionele begeleiders. We laten zien hoe cool het is om een gezonde leefstijl te hebben! Wij zijn dé buitenspeelse kinderopvang.

Missie

Wij denken anders na over kinderopvang, want we kijken hoofdzakelijk naar het hebben van veel plezier en het aanleren van een gezonde leefstijl. Met als resultaat een gezond lijf en een gezonde mentaliteit waardoor je lekkerder in je vel komt te zitten.


Een kijkje achter de schermen

Elke dag een feestje

Raad van toezicht

Toezicht houden, meedenken, met raad en advies Mark en Danny ondersteunen en verantwoording afleggen: dat zijn samengevat de taken van de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht volgen alert en kritisch het functioneren van YellowBellies en van oprichters Mark en Danny. Ze hebben oog voor het maatschappelijk stipje op de horizon en houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de kwaliteiten die YellowBellies de komende jaren nodig heeft.

Dit zijn onze leden van de Raad van Toezicht:

Achtergrond: Peter is vader van 3 dochters en woonachtig in Hekendorp. Reeds jarenlang is hij Accountant-Adviseur en MKB-bedrijfscoach en thans eigenaar van Vizier Accountants te Oudewater. Op eigen wijze adviseert hij zijn klanten onder het motto “samen komen we verder”. Eveneens is hij penningmeester bij SBZO, zwembad Oudewater.

Motivatie tot deelname: Het gedachtegoed van Yellowbellies van sport en spel onderstreep ik. Het bewaken van de stip op de horizon en de hierbij behorende financiële consequenties is belangrijk voor de continuïteit van Yellowbellies. Ik zet mij dan ook graag in voor de doelstellingen van Yellowbellies.

Als het niet linksom kan,
dan maar rechtsom

Achtergrond: Jordy, vader van twee zoons en woonachtig in Pijnacker, is zijn carrière begonnen als docent lichamelijke opvoeding. Tegenwoordig heeft hij het trainingspak echter verruild voor kantoorkleding. Hij is werkzaam als onderwijsmanager bij een mbo-sportopleiding in Gouda en Zoetermeer, waar hij zijn dagen vult. Naast zijn hoofdtaak is Jordy actief in diverse nevenfuncties, waaronder voorzitter van de landelijke mbo-kenniskring Buurtsportcoach en betrokken bij meerdere gemeentelijke gremia die zich richten op sport en vitaliteit.

Motivatie tot deelname: Ik voel een sterke verbinding met de visie en missie van Yellowbellies. Het stimuleren van een gezonde en actieve levensstijl vanaf jonge leeftijd is cruciaal voor de toekomstige fysieke, mentale en sociale groei. Ik ben toegewijd om bij te dragen aan het behouden van de koers met passende pedagogische visie van Yellowbellies, met een open blik voor innovatie en aanpassingen, zonder daarbij de oorsprong en huidige kwaliteitsborging uit het oog te verliezen.

Achtergrond: Maaike is moeder van 2 dochters en woont in het centrum van Oudewater. 10 jaar geleden is zij een eigen adviesbureau gestart op het gebied van strategische communicatie en public affairs, met vestigingen in Amsterdam en Den Haag. Het bedrijf is onlangs overgenomen, maar Maaike zit nog steeds in de directie. 

Motivatie tot deelname: Ik ben zelf zeer sportief en de missie van de Yellowbellies spreekt mij daarin aan. Ik vind het ook erg leuk om mijn ervaring van 10 jaar ondernemerschap en advieswerk te gebruiken om de Yellowbelies verder te helpen in haar volgende stappen.