Oudercommissie

Yellowbellies heeft een gezamenlijke oudercommissie met daarin een vertegenwoordiging van iedere aparte locatie.

Binnen deze oudercommissie is gestreefd naar een eerlijke verdeling tussen onder andere:

  • Kinderen van verschillende scholen
  • Mannen/ vrouwen
  • Kinderen op Yellowbellies 7+/Yellowbellies Light, Yellowbellies Montfoort en de Yellowbellies peutergroep
  • Geslacht van het kind

De oudercommissie is de vertegenwoordiging van alle ouders in onze opvang. Samen met directielid Danny vergaderen zij eenmaal per kwartaal.  Op deze momenten worden agendapunten besproken die gezamenlijk worden aangedragen. Vaak zijn dit onderwerpen uit het pedagogisch beleid, maar soms ook urgente zaken die extra aandacht verdienen. De oudercommissie heeft hierbij een adviserende rol.

Heeft u vragen, opmerkingen of tips voor de oudercommissie, zij zijn hiervoor altijd per mail beschikbaar. Ook als u interesse heeft om zitting te nemen in de oudercommissie, neem dan contact op met een van onderstaande leden.

Adviesrecht

De oudercommissie heeft adviesrecht over belangrijke zaken, zoals het pedagogisch beleidsplan, voeding, materiaal, inrichting etc.

volg ons op Facebook

De oudercommissie bestaat uit:

Functie Naam: Contact Vertegenwoordigde locatie
Voorzitter Michiel Terlien Michiel.Terlien@bmw.nl Yellowbellies Light/ Yellowbellies 7+
Secretaris Keti van Paassen Keti.vanPaassen@mabutec.nl Yellowbellies 7+
Liselotte Trijssenaar Yellowbellies 7+
Joke de Ruiter Yellowbellies Montfoort
Sandra van der Lee Yellowbellies Montfoort
Willemijn Kuik Yellowbellies Light/ Yellowbellies 7+
Annemieke van de Haselkamp Yellowbellies Light/ Yellowbellies 7+
Mijke van de Broek Yellowbellies Peutergroep
Judy Baauw-Boere Yellowbellies Peutergroep